Nowe miejsce dla dziecka

Rodzice, wybierając szkołę dla dziecka, chcą mieć pewność, że podjęli dobrą decyzję. Umocnieniu tej pewności służą spotkania z dyrekcją i nauczycielami, poznawanie atmosfery miejsca i odpowiedzi na wszelkie rodzące się pytania. Wszak szkoła podstawowa (zobacz szkoła podstawowa Głosków) to już teren większej samodzielności dziecka i poważniejsze zetknięcie z sytuacjami które dla pierwszoklasisty czy nowego ucznia w szkole nie zawsze będą łatwe.

Niezwykle ważne jest stworzenie takiej atmosfery, aby rodzice mogli rozwiać każdą wątpliwość i by każde ich pytanie zostało potraktowane z należytą powagą.